with Nema komentara

MARTINA & TONI | WEDDING

Rovinj, May 2015

This beautiful villa is located in Bonašini – a charming little village of 10 inhabitants, built from stone and perfect for pleasant romantic ambience. Martina and Toni decided to run away from everyday surroundings– just with their friends to have a little party and for themself to have a romantic evening and most romantic wedding ever… Everything and much more that Istria can offer!brkovi basic

Ova prekrasna vila smještena u mjestu Bonašini – šarmantno malo selo sa sveukupno 10 stanovnika, sagrađena od kamena i savršena za ugodnu romantičnu atmosferu. Martina i Toni odlučili su pobjeći od svakodnevnog okruženja –sa prijateljima da se svi dobro zabave, a da međusobno uživaju u romantičnoj večeri i najromantičnijem vjenčanju ikad… Sve i puno više od toga što sve Istra može ponuditi!

 

01a martina i toni03a martina i toni 04a martina i toni 02a martina i toni 05a martina i toni 06a martina i toni07 martina i toni08 martina i toni 09 martina i toni 10 martina i toni 11 martina i toni 12 martina i toni 13 martina i toni 14 martina i toni 15 martina i toni16 martina i toni 18 martina i toni 17 martina i toni22 martina i toni19 martina i toni20 martina i toni21 martina i toni23 martina i toni26 martina i toni 24 martina i toni 27 martina i toni 25 martina i toni28 martina i toni 29 martina i toni 30 martina i toni 31 martina i toni 32 martina i toni 33 martina i toni 34 martina i toni 35 martina i toni 36 martina i toni