with Nema komentara

EMILIJA & IGOR | WEDDING

Kraljev vrh, June 2015

A mix of calmness, energy, tranquility, tenderness, strength – all that is woven into one love. She – like a real princess, and him – like her prince – together make a great love story. In a place that is so romantic, that seems like we all were a part of fairytale…

brkovi basic

Spoj umirujućeg, energije, spokoja, nježnosti i snage – sve to je satkano u jednu ljubav. Ona – kao prava princeza, i on – kao njen princ – zajedno čine veliku lijepu ljubavnu priču. Na mjestu koje je toliko romantično, da nam se činilo kao da smo svi bili dio bajke…

 

01 emilija i igor 02 emilija i igor 03 emilija i igor04 emilija i igor 05 emilija i igor 06 emilija i igor 07 emilija i igor 08 emilija i igor09 emilija i igor 10 emilija i igor 11 emilija i igor 12 emilija i igor 13 emilija i igor 14 emilija i igor15 emilija i igor 16 emilija i igor 17 emilija i igor 18 emilija i igor 19 emilija i igor 20 emilija i igor 21 emilija i igor 22 emilija i igor 23 emilija i igor 24 emilija i igor 25 emilija i igor26 emilija i igor 27 emilija i igor 28 emilija i igor 29 emilija i igor30 emilija i igor 31 emilija i igor 32 emilija i igor33 emilija i igor 35 emilija i igor34 emilija i igor