BOJAN DUGAC

Photography

bojan3

Born in Zagreb, in 1987., but I spent childhood in a picturesque town called Vrbovec where I finished primary education.

Interest for photography has begun in a primary school, but my seriously approach appears in  high school, direction photography. Quickly after finishing high school, I start to work and develop my own point of view. At 2011 I’m starting to study collage for marketing and communication, through which I expand my horizons about life, work and art.

Camera spends more and more time beside me, capturing every beautiful moments on journeys, among my friends, till lots of emotions on weddings.

Reality is one and only. Moment happens in a flash and then it’s gone. Some emotions and happiness it’s not possible to create as a memory if you have missed it or it has passed unnoticed. For that very reason behind the shadow of photo camera I like to create memories that lasts forever. Just like in every job, learning never stops, so I continuously discover new things.

How great my love is for photography, you can judge by looking at my works.

brkovi basic

Rođen u Zagrebu 1987. godine, a djetinjstvo proveo u pitoresknom gradu Vrbovcu gdje sam završio osnovnoškolsko obrazovanje.

Zanimanje za fotografiju je počelo upravo u osnovnoj školi, ali ozbiljnije pristupam tek nakon srednje škole smjera fotografije. Ubrzo nakon srednje škole počinjem raditi i razvijati svoje fotografske poglede na svijet. 2011. godine upisujem studij marketinga i komunikacija, kojim se vidici u životu, radu i umjetnosti ponovno proširuju.

Fotoaparat sve više vremena provodi uz mene, bilježeći predivne trenutke sa putovanja, među prijateljima, do mnoštva emocija na vjenčanjima.

Stvarnost je jedna, jedina. Trenutak se događa jednom i zatim nestaje. Određene emocije i sreću nije moguće sačuvati kao uspomenu ukoliko ste je propustili ili je prošla nezapaženo. Upravo iz tog razloga u sjeni iza fotoaparata volim stvarati uspomene koje traju vječno.

Kao i u svakom poslu, učenje nikad ne prestaje, stoga stalno otkrivam nove stvari. Kolika je moja ljubav prema fotografiji, prosudite sami gledajući radove.

Follow me:

facebook2 instagram2

 

MARIO POTOČKI

Cinematography

mario3

Born in Bjelovar, in 1982. Primary and high school finished in a nearby town called Čazma.

In early childhood drawing started to interest me, and later by growing up, also photography. After finishing high school, passion for the film occurs. Exploring the art of movie, I realize that is the thing I want to do in life. So, I begin to attach more attention to recording all sorts of happenings and events in my environment and developing my talent. Through learning and dedicated work, I acquire knowledge for technique of film editing that leads me into the world of weddings. And that’s how I start with wedding cinematography. Beside that, I continue exploring and joining different types of film industry, like documentary movies cooperating with academic painter artists. My knowledge continuously improves working with all kind of persons from the world of movie and film, and with every new experience, there is always something new to learn. Love to cinematography brings me to, rather large collection of antique examples of cameras.

In everyday life, I find my inspiration spending time with my family and, as a real man, surrounded with my girls – lovely wife, 2 little daughters and a Maltese named Bella 🙂

brkovi basic

Rođen u Bjelovaru 1982. godine, a osnovnu i srednju školu završio u obližnjem gradu Čazmi.

Već  u ranom djetinjstvu počinje me zanimati crtanje, a kasnije tokom odrastanja i fotografija. Nakon zavšetka srednje škole, javlja se i strast prema filmu. Istražujući filmsku stranu umjetnosti, shvaćam  da je to ono čime se želim baviti, pa tome počinjem pridavati sve veću pažnju snimajući razne događaje u svojoj okolini i razvijajući svoj talent. Učenjem i  predanim radom usvajam tehniku filmske montaže koja me vodi u svijet vjenčanja, te se počinjem baviti vjenčanom kinematografijom. I dalje se nastavlja istraživanje i spajanje raznih grana umjetnosti kinematografije, pa tako snimam i dokumentarne filmove surađujući s akademskim slikarima. Svoje znanje i rad neprestano unapređujem  surađujući sa raznim osobama iz svijeta kamere i filma, a svakim novim iskustvom, uvijek naučim nešto novo. Ljubav prema kinematografiji dovela me do, sada već pozamašne, zbirke antiknih primjeraka fotoaparata i kamera.

U svakodnevnom okruženju, inspiraciju pronalazim i provodeći  vrijeme sa svojom obitelji i kao pravi muškarac, okružen voljenim curama – suprugom, 2 djevojčice i maltezericom Belom 🙂

Follow me:

facebook2instagram2